บัญชีธนาคารกรุงไทย

หมายเลขบัญชี 4980039316

ชื่อบัญชี คุณวันเฉลิม เรือนคำ

หมายเหตุ กรณีจองรถ ค่าจอง 500 บาท จะหักออกจากค่าเช่ารถ โดยจะไม่คืนค่าเช่าให้ในกรณีที่ยกเลิกแต่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้

บัญชีธนาคารกสิกร

หมายเลขบัญชี 0078807180 

ชื่อบัญชี คุณวันเฉลิม เรือนคำ

หมายเหตุ กรณีจองรถ ค่าจอง 500 บาท จะหักออกจากค่าเช่ารถ โดยจะไม่คืนค่าเช่าให้ในกรณีที่ยกเลิกแต่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้

ติดต่อด่วน

คุณวันเฉลิม เรือนคำ

090-316-5695