1. แจ้ง วัน-เวลา สถานที่ รับคืนรถพร้อมรุ่นรถที่ต้องการเช่า
  2. เจ้าหน้าที่จะทำการเช็คคิวรถที่ว่างตามความประสงค์ของลูกค้า
  3. ลูกค้าส่งเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขการเช่า
  4. ลูกค้าโอนเงินจอง 500 บาท พร้อมส่งสลิปเพื่อยืนยันการเช่า
  5. เจ้าหน้าที่ออกใบจองยืนยันการเช่ารถให้ลูกค้า

เงื่อนไขในการเช่ารถ

  1. แจ้งระยะเวลา ( จำนวนวัน ,วันที่รับรถ และวันส่งคืนรถ ) เขตพื้นที่ในการใช้รถ
  2. จำนวนวัน นับ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 1 วัน นับเริ่ม ณ เวลาที่ผู้เช่ารับรถ
  3. ส่งรถคืน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ( กรณีส่งรถคืน โดยที่น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เต็มถัง คิดอัตราในระดับมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับละ 300 บาท )
  4. ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถ (ฝ่าฝืนปรับ2000บาท)
  5. ห้ามนำรถไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมายในทุกกรณี
  6. ห้ามนำรถไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงต่อ

ติดต่อด่วน

คุณวันเฉลิม เรือนคำ

090-316-5695